Årsredovisning 2018

Årsredovisning för Teqnion 2018.

styrelsen och verkställande direktören för Teqnion AB, 556713-4183 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, bolagets 12:e hela räkenskapsår.

Mer information:
Teqnion: www.teqnion.se
Johan Steene på Teqnion, tel. 073‐333 57 33, mail johan.steene@teqnion.se