Eloflex AB förvärvas av Teqnion

Den 5:e december förvärvade industrigruppen Teqnion samtliga aktier i medicinteknikbolaget Eloflex AB. Eloflex är marknadsledande i segmentet hopfällbara elrullstolar med försäljning i 8 länder i Europa. Eloflex, som grundades 2015, har på kort tid blivit en välkänd och viktig aktör i hjälpmedelssektorn....

Förvärv av Stans & Press

Den 6:e november förvärvades industrigruppen Teqnion samtiliga aktier i Stans & Press Industriservice i Olofström AB. Midway Holding AB (publ) har idag ingått ett avtal om att avyttra dotterbolaget Stans & Press Industriservice i Olofström AB till Teqnion AB. ...