Förvärv av Stans & Press

Den 6:e november förvärvades industrigruppen Teqnion samtiliga aktier i Stans & Press Industriservice i Olofström AB.

Midway Holding AB (publ) har idag ingått ett avtal om att avyttra dotterbolaget Stans & Press Industriservice i Olofström AB till Teqnion AB. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 6 november 2018.

I samband med avyttringen värderas bolaget till cirka 28 mkr på skuldfri basis. Köpeskillingen innebär en negativ resultateffekt på cirka 14 mkr och en positiv kassaflödeseffekt vid tillträde om cirka 18 mkr. Stans & Press, inklusive resultat från avyttringen, redovisas som avvecklad verksamhet från och med Midways fjärde kvartal för 2018. Under 2017 omsatte Stans & Press 113 mkr och gjorde ett rörelseresultat på 4 mkr.

Vårt arbete med att förändra Midwaykoncernens portfölj mot färre, större och lönsamma bolag fortsätter steg för steg, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg. Stans & Press är ett starkt och välkänt varumärke inom sin nisch och vi ser att företaget har större möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt hos den nye ägaren Teqnion.

Mer information:
Teqnion: www.teqnion.se
Johan Steene på Teqnion, tel. 073‐333 57 33, mail johan.steene@teqnion.se
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10