Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2019.

Teqnion AB (publ), org.nr. 556713-4183 (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma (”stämman”) torsdagen den 10 januari 2019 klockan 17:20 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.

Mer information:
Teqnion: www.teqnion.se
Johan Steene på Teqnion, tel. 073‐333 57 33, mail johan.steene@teqnion.se