Vi lyfter ditt företag till nya höjder

Teqnion är en framgångsrik och växande företagsgrupp som investerar i dynamiska företag med stor tillväxtpotential. Vill du bli en av oss?

Läs mer om oss

Du står i fokus

Vi investerar i människor, inte i företag. Vi tror på individens förmåga att skapa och förändra
Vi söker starka entreprenörer som brinner för sina projekt. Engagemang, inställning och vilja är lika viktigt som nyckeltal och marknadsandelar. Tillsammans kan vi göra skillnad. Med Teqnion i ryggen skapar vi nya förutsättningar för din verksamhet. Tillsammans kan vi nå dina mål.
Kontakta oss
Lång erfarenhet

Teqnion bildades hösten 2006 och har sedan dess byggt upp sin företagsgrupp bestående av framgångsrika företag

Effektiv struktur

Teqnion förser sina dotterbolag med effektiva ledningssystem, skräddarsydda processer, checklistor, mallar och policys

Långsiktigt ägande

Teqnion är en trygg och långsiktig ägare utan krav på exit eller avyttring inom en förutbestämd tidsram. Här utvecklas du

Personalen i fokus

Om personalen trivs så trivs också våra kunder. Det är i våra bolags medarbetere som vi har vårt kunnande och vårt värde

Nischade bolag

Teqnion verkar i branscher där koncernens specialistkunskaper spelar en avgörande roll för konkurrenskraften

Ständig utveckling

Inom Teqniongruppen erbjuder vi en ständig utvecklingsmöjlighet för såväl individen som företaget. Vi strävar uppåt

Läs mer om våra unika
dotterbolag
a

Låt oss bygga värden tillsammans

Teqnion, som bildades 2006, är en företagsgrupp som består av tio dotterbolag organiserade i våra tre affärsområden; Industri, Tillväxt och Nischade produkter

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. De förvärvade bolagen fortsätter att agera och drivas självständigt samtidigt som de vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions kunskap, kontaktnät och finansiella resurser. Detta gör att moderbolaget kan vara litet vilket leder till snabba beslut och starka och handlingskraftiga dotterbolag.

Vi tänker och investerar glokalt

Vi investerar i svenska företag som verkar på en internationell marknad. Vår strategi är att expandera företagsgruppen samtidigt som den organiska tillväxten i befintliga bolags säkras

Genom förvärv av etablerade, sunda bolag som ligger i framkant inom olika branscher och med geografisk spridning stärks gruppen genom riskspridning i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld. Teqniongruppen vill vara ett betydande teknikförsäljningsbolag i Norden beträffande såväl omsättning och lönsamhet som teknisk kompetens. Vårt mål är att skapa tillväxt inom utvalda produktområden och marknader med en begränsad affärsrisk alltmedan det ska erbjuda gruppens anställda ett företagsklimat genomsyrat av öppenhet, framtidstro och arbetsglädje.

a
a

Långsiktigt relationsbyggande

En förutsättning för en lyckad företagsaffär är en bra relation mellan köpare och säljare, både under och efter förvärvsprocessen

Teqnion fokuserar därför på att förtjäna säljarnas förtroende genom att tillsammans skräddarsy individuella löningar och staka ut en tydlig väg för varje specifikt bolag. Detta blir en konkurrensfördel i förvärvsprocessen och är möjligt genom Teqnions långa erfarenhet av industriellt företagande. Teqnions affärsmodell baseras på att förvärva sunda och etablerade nischbolag med högt teknikinnehåll, i kombination en stark marknadsposition. De underliggande verksamheterna är en blandning av rena handelsbolag, som representerar ledande varumärken, och produktbolag som utvecklar unika lösningar till smala industrinischer. En balanserad mix av underliggande verksamheter inom olika marknadsnischer är en viktig parameter i bygget av en diversifierad och robust företagsgrupp.

Vill du bli en del av
Teqnionfamiljen?

Du blir vår styrka

Teqnions styrka ligger i dess strukturerade tillvägagångssätt med en kombination av en driven ledningsgrupp och en branscherfaren styrelse

Affärsmodellen bygger på decentraliserad styrning. Där dotterbolagen agerar självständigt för att bibehålla entreprenörskap med hög nivå av engagemang och kompetens, inom respektive bolag. Teqnion bidrar med strategiarbete, organisationsutveckling och finansiella resurser. Det finns en tydlig vilja att alltid bli bättre. Den verktygslåda som Teqnion genom åren skapat av policys och processer gör att organisationer som saknar tillräckligt tydliga arbetssätt inom ett visst område enkelt kan stärkas. Dotterbolagen styrs av kompetenta ledare som tillsammans med sina medarbetare drivs av att ständigt utveckla bolagen och bli mer kundorienterade.

Vår förvärvsstrategi

Senaste nytt från Teqniongruppen

Det händer mycket i och omkring Teqnion och dess dotterbolag. Här kan du läsa våra senaste nyheter.
Fler nyheter

Teqniongruppens nyckelpersoner

Johan Steene

CEO

Johan har jobbar på Teqnion sedan starten 2006 och har sedan 2009 varit företagsgruppens CEO. Tidigare har Johan arbetat på Arbetsmiljöverket. Johan har en Master från Kungliga Tekniska Högskolan.

073-333 57 33
johan.steene@teqnion.se

Maria Johansson

CFO

Maria, som är Diplomerad Controller, har arbetat som CFO på Teqnion sedan 2008. Tidigare var hon ekonomiansvarig på Storebro Energy Systems och ekonom på Tradedoubler och Gnesta kommun.

Mona Klein

COO

Mona började som COO på Teqnion i början av 2018. Tidigare har hon jobbat med produktutveckling och som projektchef på Alfa Laval. Master från Lunds Tekniska Högskola.

073-233 52 32
mona.klein@teqnion.se

Anna-Karin Karlsson

CSO

Anna-Karin, som utbildat sig på Kungliga Tekniska Högskolan, började som CSO på Teqnion under hösten 2018. Tidigare erfarenhet från Northcone och som Manager inom Alfa Lavalkoncernen.

070-926 16 47
annakarin@teqnion.se

Kontakta oss på Teqnion

08-655 12 00
info@teqnion.se
Teqnion AB
Evenemangsgatan 31A
169 79 Solna